SMP滑板公园滑行上海 Season 2 - 活动通知 - SMP 滑板公园

SMP滑板公园滑行上海 Season 2

SMP滑板公园滑行上海第二季开始接受报名啦!

             

Basic CMYK

本次活动主要地点:Longboard Space;Spot Skate Shop;HardRock;

金桥滑板场;SMP滑板公园;ATD滑板场;NIKE滨江滑板场

本次活动基本流程:

7237056_162929459000_2

活动报名规则:本次活动将会采取一次收费,所有的活动内费用均由主办方统一安排,从报道开始就不需要担心开销啦!

报名费用为660元,能够接受挂名预定,希望滑手们能够玩的开心!

联系人:SK8摇子哥  15000701485 Q:244404257

 100-105  , CAP   350-050  , 70-487   70-246  , 3002   c2010-652   640-911  , 352-001   3002   70-413   101  , 70-243   70-246  , CCA-500   NS0-157  , 000-017   c2010-657   PR000041   70-463   PEGACPBA71V1  , 70-270   000-105   LX0-104   1Z0-060   000-080   EX300   642-732   PMP   200-125  , OG0-093   70-417   000-104   300-070  , OG0-093   JK0-022   2V0-621   700-501  , PEGACPBA71V1  , PMP   70-243   070-461   CAP  , 300-075  , EX300   74-678   3002   9A0-385   70-980   642-732   1Z0-804   1V0-601   000-106   c2010-652   500-260   70-246   CISM  , 1Z0-061   400-201   300-135  

无觅相关文章插件,快速提升流量