SMP滑板公园每日一拍(摇子哥 Big Ollie Over BMX) - 每日一拍 - SMP 滑板公园

SMP滑板公园每日一拍(摇子哥 Big Ollie Over BMX)

Ollie是一个非常基础的动作了,但是想做好还是非常需要练习的,Ollie的进阶就是在抛台以及Bank上面完成,利用抛台与bank的向上惯性将自己抛的更高,做好能够更加粘脚,动作更加飘逸。摇子哥在多次尝试后飞过了这个高度约有80cm的高度,估计摇子哥的离地高度应该也有1米多了吧!当然因为每个人的动作都有自己的风格,所以勇敢的去尝试吧!祝小伙伴们成功起飞!

 100-105  , CAP   350-050  , 70-487   70-246  , 3002   c2010-652   640-911  , 352-001   3002   70-413   101  , 70-243   70-246  , CCA-500   NS0-157  , 000-017   c2010-657   PR000041   70-463   PEGACPBA71V1  , 70-270   000-105   LX0-104   1Z0-060   000-080   EX300   642-732   PMP   200-125  , OG0-093   70-417   000-104   300-070  , OG0-093   JK0-022   2V0-621   700-501  , PEGACPBA71V1  , PMP   70-243   070-461   CAP  , 300-075  , EX300   74-678   3002   9A0-385   70-980   642-732   1Z0-804   1V0-601   000-106   c2010-652   500-260   70-246   CISM  , 1Z0-061   400-201   300-135  

无觅相关文章插件,快速提升流量