FIVE TEN队员Dominik Raab上海Tour - 场地趣事 - SMP 滑板公园

FIVE TEN队员Dominik Raab上海Tour

在这世界上最繁华的城市展开一段最难忘的旅程;23亿人住在这里,Dominik与他的车亲身体会。
视频在老城区浦西和商业区浦东拍摄于2013年7月,主要表达富人与穷人,旅游活动和商业活动之间的对比。
多米尼克带你到一些上海最知名的景点和SMP滑板公园—–世界最大的户外滑板公园。

电影/编辑:托比亚斯普兰克100-105  , CAP   350-050  , 70-487   70-246  , 3002   c2010-652   640-911  , 352-001   3002   70-413   101  , 70-243   70-246  , CCA-500   NS0-157  , 000-017   c2010-657   PR000041   70-463   PEGACPBA71V1  , 70-270   000-105   LX0-104   1Z0-060   000-080   EX300   642-732   PMP   200-125  , OG0-093   70-417   000-104   300-070  , OG0-093   JK0-022   2V0-621   700-501  , PEGACPBA71V1  , PMP   70-243   070-461   CAP  , 300-075  , EX300   74-678   3002   9A0-385   70-980   642-732   1Z0-804   1V0-601   000-106   c2010-652   500-260   70-246   CISM  , 1Z0-061   400-201   300-135  

无觅相关文章插件,快速提升流量